Vuokra-asunnon hakeminen

Asuntohakemuksen käsittelyvaiheista ei erikseen ilmoiteta hakijalle, ellei lisäselvitystä tarvita. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa todistus viimeksi valmistuneesta verotuksesta. Hakijaan otetaan yhteyttä kun hänelle voidaan tarjota asuntoa.

Hakemus on voimassa 12 kuukautta sen jättöpäivästä.

Marjatta-Säätiön vuokra-asunnoissa ei saa tupakoida ja vuokralaisella tulee olla koko vuokrasuhteen ajan voimassa oleva kotivakuutus vastuuvakuutuksineen.

Tietosuoja: hakemukset arkistoidaan Marjatta-Säätiön toimistossa, eikä niiden käsittelyyn osallistu muut kuin hakuprosessia hoitavat henkilöt. Mikäli sopivaa asuntoa ei voida tarjota hakijalle hakemuksen voimassaoloaikana, hakemus hävitetään tietosuojajätteenä vuoden kuluttua sen jättöpäivästä. Jos hakija valitaan asukkaaksi, hakemusta säilytetään vielä kuusi kuukautta vuokrasopimukset teon jälkeen ja sitten se hävitetään kuten edellä.

Jos vuokrasopimus tehdään osoitteeseen Paimenenkatu 8 (ARA-valvonta), hakijan tiedoista luovutetaan nimi, yhteystiedot, henkilötunnus ja kuukausitulotiedot Vantaan kaupungille kuukauden sisällä sopimuksen teosta.

Muissa tapauksissa hakemustietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Lisää tietosuoja-asetuksen noudattamisesta voit lukea välilehdeltä ”Henkilötietojen käsittely”.

Senioriasuntoihin voit hakea:

  • tulostamalla ja lähettämällä täytetyn asuntohakemuksen (kuoreen merkintä ”Asuntohakemus”) osoitteeseen:
    Marjatta-Säätiö sr
    Eteläinen Rastitie 12
    01360 VANTAA

Voit tulostaa asuntohakemuksen: Asuntohakemus

  • tai täyttämällä alla olevan sähköisen asuntohakemuksen.