Laskutustiedot

Käytämme sähköistä ostolaskujen kierrätysjärjestelmää. Toivomme, että tekin voitte jatkossa lähettää meille laskut verkkolaskuina.

Käyttäkää seuraavia tietoja verkkolaskujen lähettämiseen:

Marjatta-Säätiö sr

003701971247 Verkkolaskujen välittäjä 003723327487 (Apix Messaging)

Lisää tietoa verkkolaskujen lähetyksestä ja verkkolaskuosoitteen tallentamisesta järjestelmäänne saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken Verkkolaskuosoitteistossa http://verkkolasku.tieke.fi/

Jos yrityksellänne ei ole valmiutta lähettää laskuja sähköisesti, pyydämme Teitä käyttämään keskitettyä laskutusosoitettamme:

Marjatta-Säätiö sr @A33236.etag.fi@ PL 1000 00781 HELSINKI

Huomioikaa että postilokero-osoitteeseen saa lähettää vain laskuja, sitä ei voi käyttää tavarantoimitukseen, mainosten lähettämiseen yms.

Vaadittavat tunnisteet ovat laskun lähettäjän nimi, laskun päiväys, laskunnumero, viitenumero, laskun summa ja eräpäivä.