Henkilöstöpolitiikka

Marjatta-Säätiöllä on viimeisen parin vuoden aikana tehty runsaasti muutoksia, joiden vaikutus on tutkitusti työhyvinvointia kohottava. Koska tunnistamme elämän ja siten myös työntekijöiden vaihtelevat tarpeet elämäntilanteiden mukaan meillä jokainen työntekijä suunnittelee itse omat työvuoronsa. Toki yhteistyössä oman tiiminsä kanssa ja ymmärtäen, että lähtökohtaisesti silloin ollaan töissä, kun työtä ja tarve on.

Meillä on mahdollista tuunata työtään vastaamaan omaa käsitystään asiakaslähtöisestä ja hyvästä palvelusta. Vastuuhoitajamalli mahdollistaa oman persoonan hyödyntämisen omassa työssään.
Suunnittelemme kaikki linjaukset ja työtä koskevat asiat yhdessä. Meillä on avoin kutsu työryhmiin, joissa on laadittu mm. työkierron malli, palkitsemis- ja kannustinjärjestelmä sekä some-linjaukset. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteilla oleviin asioihin joko osallistumalla palaveriin tai lähettämällä viestillä mietteensä.
Meillä pyörii Hyvinvointivalmennus Hälsan toteuttama yksilöllisesti räätälöity Boost-valmennus halukkaille. Siinä saa itse päättää, mihin valmennuksen kohdentaa oman tarpeen mukaisesti. Vaihtoehtoja voivat olla vaikkapa fyysinen toimintakyky, ruokavalio, palautuminen, nukkuminen, itsensä johtaminen tai laajamittainen elämänhallinta.
Säätiö tukee myös osaamisen kehittämistä työnantajan tarjoaman täydennyskoulutuksen lisäksi. Meillä saa käyttää tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on usein oppisopimuskoulutusta, puolet lähiopetuspäivistä työaikaa, toinen puolikas sitten vapaapäivä- tai vuosilomajärjestelyillä tai palkattomalla vapaalla. Voi myös halutessaan tehdä opintojen ajan osa-aikaista työtä.
Teemme tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa, sillä haluamme kehittää työtämme ja olla pilotoimassa alan uutuuksia. Mahdollistamme myös opiskelijoille portin työelämään esimerkiksi harjoittelujen tai yhteistyöprojektien avulla.
Meillä jokainen työntekijä on yhtä tärkeä palanen osana isompaa kokonaisuutta ja joka ainoan työpanos on ratkaiseva tavoitellessamme yhteistä tavoitetta, Suomen parasta palvelua.
Tervetuloa meille töihin!